Nederland is een divers land met een diverse samenleving. In ons land wonen mensen van verschillende nationaliteiten met verschillende geloofsovertuigingen, verschillende politieke voorkeuren, verschillende achtergronden, verschillende seksuele voorkeuren, verschillende opleidingen. Verschil mag er zijn. Uitdagingen als polarisering, vergrijzing en de grotere vraag naar burgerinitiatief dienen creatief tegemoet getreden te worden. Elke inwoner moet een bijdrage leveren aan een Nederland waarin iedereen op waarde wordt geschat en alle potentieel in mensen wordt benut.